Vertrouwenspersoon - DFO'20

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Sinds de fusie naar DFO ’20 én het in gebruik nemen van onze prachtige accommodatie is duidelijk geworden dat we inmiddels een grote voetbalvereniging zijn. Maar bij een grote vereniging hoort ook dat er voortdurend aandacht moet zijn voor een veilige sportomgeving. Ook bij DFO ’20 zullen we ongewenst of ongepast gedrag tegenkomen. Onwenselijk, maar dat is nu eenmaal een onderdeel van onze maatschappij en we sluiten onze ogen daar niet voor. Veel zaken worden door leden onderling opgelost: samen, met leiders en soms met bestuursleden. Gelukkig maar!

Er zijn veel soorten van ongewenst en ongepast gedrag, zoals: agressie, bedreiging, belediging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie: het kwaadspreken over iemand zijn afkomst, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur. Als je met dit gedrag te maken hebt, op of rond het veld, is het handig om te weten waar je terecht kunt voor advies en hulp óf gewoon een luisterend oor. Deze persoon heet een vertrouwenspersoon. Ook bij DFO ’20 hebben we een vertrouwenspersoon. Zijn naam is Johan Gielen. Johan is onderdeel van het creëren van een veilig sportklimaat, één van de pijlers van onder andere ons jeugdbeleidsplan. Vertrouwenspersoon_DFO20.png


Vertrouwen is een lastige zaak………
DFO '20 is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor iedereen (jong en oud) een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden wil DFO '20 er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

Wat kunnen we samen doen?
Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Het probleem wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

Wat mag jij verwachten van de vertrouwenspersoon?

  • Eerste opvang in vertrouwen en anonimiteit
  • Een luisterend oor
  • Samen bekijken of er vervolgstappen moeten worden genomen
  • Informeert jou, klager, of de beschuldigde over de procedures
  • Kan je eventueel doorverwijzen naar vertrouwenspersoon en/of adviseur bij de KNVB (of andere hulpverlener)
  • De vertrouwenspersoon zal ondersteuning verlenen bij de doorverwijzingsstappen.
  • Stimuleren van onze vereniging om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van ongewenst gedrag.


Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bestuur. Een vertrouwenspersoon is er niet voor vragen over teamindelingen (gaat via coördinatoren), ruzies tussen kinderen (bespreken via de trainers/leiders) en normen en waarden overschrijdende zaken (worden behandeld door het bestuur).

Vertrouwenspersoon en contactgegevens
Wil je contact met Johan opnemen? Dat kan door mij aan te spreken op de club óf door een e-mail te sturen naar vertrouwenspersoon@dfo20.nl. Deze e-mail is vertrouwelijk en kan alleen door Johan als vertrouwenspersoon worden ingezien.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!